Office & Coworking

Hos Dockside Office & Coworking hittar du allt från traditionella kontorsrum till öppen Coworking space. Vi jobbar med enkla avtalsformer och flexibla villkor som sätter ditt företag i fokus.

Dockside Office & Coworking tillhandahåller allt det praktiska så att du som ny hyresgäst från start kan fokusera fullt ut på din egen verksamhet. I en företagares värld kan förutsättningarna snabbt förändras varför vi också vill erbjuda högsta möjliga flexibilitet gentemot dig som kund. Vi hjälper dig till rätt kontorslösning utifrån dina specifika behov, även om dessa förändras över tid. Vårt grunderbjudande bygger på ett löpande avtal utan bindningstid med endast tre månaders uppsägningstid.